TECHNOWORK

APA-GİZ Business CENTER /Levent-İstanbul

Projenin Özellikleri ve Yapım Teknolojisi: 23 Kat Ofis(H=3,40Mt.),2 Kat çarşı,5 Kat Otopark ve tesisat katları olmak üzere toplam 32 Katlı 22.385 m2 iş ve ofis kulesidir.

Kaba inşaat süresi 240 gün olarak programlanan yapıda TECHNOWORK Tırmanır Kalıp ve İskele Sistemleri kullanılmıştır. Kule Vinci yardımıyla tırmandırılan bu sistemde kalıp montaj maliyetleri minimuma indirgenmiştir. Tek kule olarak tırmandırılan Perde kalıp Sisteminde Güvenlik Sistemi koruma panelleri ile sağlanmıştır. Kullanılan TECHNOWORK Tırmanır Kalıp Sisteminin en önemli özelliği kurulan tüm platformların montajının bozulmadan en üst kata kadar tırmandırılarak beton dökümünün yapılabilmesi ve döşeme kalıbına alın oluşturabilmesidir. Asansör kuleleri ve yangın merdivenlerinin Perde kalıplarında özel çözümler geliştirilmiştir.

Döşeme Kalıp Sistemi olarak Düşer Başlıklı Kaset Tipi Kalıp Sistemi kullanılmıştır. Fiberglas kasetler 1mt*1mt*0.38mt.ebadında seçilmiştir. Cup-Lock Kalıp İskelesi üzerine Düşer Başlıklı Sistem oluşturulmuştur. Fiber kasetler beton dökümünden 2 gün sonra düşer kafaların düşürülmesinden sonra döşemeden alınmıştır. Cup-Lock Kalıp İskelesi toplam 2 kat olarak verilmiştir.7 günde bir kat döküm hızına erişilmiştir. Fiber kasetler tek kata yetecek kadar verilmiştir. Düşer kafalar sayesinde büyük ekonomi sağlanmıştır. Fiber kasetlerde kullanım anında oluşan hasarlar en hızlı şekilde giderilmiştir. Alt ayar vidası olarak 500 mm vida boyu seçilmiştir. Normal Ofis katlarında Cup-Lock Kalıp İskelesinde 2 sıra yatay bağlantı kullanılmıştır. Her bir Cup-Lock dikmeye 1500 Kg. Yük yüklenmiştir. 2 Kat emniyetle yük taşıtılmıştır. Proje 240 günde tamamlanmıştır.

Galeri